دوازدهمین نمایشگاه کاشی و سرامیک و صنایع وابسته یزد